ENERJİ MERKEZİ ÇALIŞMALARI

Enerji merkezlerinin sağlıklı ve dengeli çalışmasını sağlamak ve bu merkezlerin potansiyellerinden tam kapasite faydalanmak için Farkındalık Festivallerimizde enerji merkezlerini çalıştırma ve dengeleme teknikleri uygulanır.

Yapılan çalışmalar sayesinde tüm enerji merkezleri birbiriyle uyum içine girer, hareketleri ritmik ve armonik olur, renk tonu, biçimleri, parlaklığı, hareket hızı, boyutu gibi bir çok özellik düzene girer.

Sağlıklı çalışan enerji merkezi bağlı olduğu organlar ve sistemleri arındırır, daha verimli çalımalarını sağlar. Kişinin bilinç enerjisi yükselir, zihin, duygu ve düşünceler berraklaşır. Yaşam enerjisi artar, daha dinamik daha canlı bir hayat sürdürülür. Farkındalık gelişir ve bütünsel olarak yaşam kalitesi artar.

Farkındalık Festivallerinde festival süresine bağlı olarak 7 temel enerji merkezi ve 6 ara enerji merkezi üzerine çalışmalar yapılır. Bu teknikler ve yapılan çalışmalar çok etkilidir. Dengesiz şekilde uyguladığında ise bünyede hassas etkiler bırakabilir, bunun için bir günde maksimum 2 enerji merkezi çalışması yaparız.

Image_not_found
Image_not_found

Kök Enerji Merkez Çalışması

Özgüvenin Geliştirilmesi

Yapılan çalışmalar sayesinde bireyin kendine olan özgüveni ve dünyaya olan güveni artar, korkulardan özgürleşilir, doğal yaşam akışına uyum ve çevre ile ilişkilere karşı derin ve pozitif anlayış gelişir. Yaşam dengeli, neşeli ve doğal olur.

 • Özgüven
 • Denge
 • Korkulardan Özgürleş
 • Yaşama uyum sağla

Pelvis Enerji Merkezi Çalışması

Yaratıcılığın Geliştirilmesi

Kendini özgürce ifade eden birey yaratıcılığını ortaya koyar ve bütünlük içinde hareket eder. Hayat sevinç, coşku ve hoşnutlukla dolu olur.

 • Yaratıcılık
 • Sevinç ve coşku
 • Sağlıklı cinsellik
 • Huzurlu insan ilişkileri

Karın Enerji Merkezi Çalışması

Kararlılığın Geliştirilmesi

Yapılan çalışmalar kişinin öfke, stres kontrolünü sağlamasına korku, umutsuzluk ve depresyondan özgürleşmesine yardımcı olur ve farkındalık gelişir.

 • İçsel Güç
 • Kararlılık
 • Öfke Kontrolü
 • Stres Yönetimi

Göğüs Enerji Merkezi Çalışması

Saf Sevginin Geliştirilmesi

Bu merkezin büyük bir dönüştürme, iyileştirme ve yenileme potansiyeli vardır. Yapılan çalışmalarda kişi kendini şifalandırır ve yenilenir.

 • Saf ve koşulsuz sevgi
 • Şefkat ve anlayış
 • Şifa ve yenilenme
 • Evrensel anlayış

Değişim Programları

Dünya Değişim Akademisi merkezlerinde sunulan Değişim Programları Farkındalık Festivallerinde insanlığa tanıtılıyor ve katılımcılar hem yenilenme, hem arınma yaşarken aynı zamanda da spesifik olarak yoğunlaşılan konular üzerine içsel farkındalığı geliştiriyor. 50’den fazla Değişim Programı arasından toplumda en çok dikkat çeken başlıklar olarak, Öfkeyi Dönüştürme, Stres Yönetimi, Depresyondan Özgürleşme ve Korkuları Aşma Sanatı Programları bu festivallerde sizlere sunuluyor.

Stres Yönetimi

Stres Yönetimi çalışmaları stresin sinirsel ve bedensel gerilimlerini pratik teknikler aracılığıyla yatıştırır ve esneklik kazandırır.

 • GERİLİMİN YATIŞMASI
 • ANDA KALMAK
 • DOĞAL OLMAK
 • FARKINDALIK

Depresyondan Özgürleşme Sanatı

Depresyondan Özgürleşme Sanatı programının düzenli yapılması ile depresyonun duygusal, bilişsel ve bedensel etkilerinden özgürleşilip daha mutlu ve dengeli bir yaşam sürülür.

 • DEĞERLİ HİSSETME
 • FARKINDALIK VE ÖZGÜVEN
 • OLUMLU DÜŞÜNME
 • MUTLU VE DENGELİ YAŞAM

Korkuyu Yenmek

Bu çalışmalar ile korku baskılanmaz, yok edilmeye çalışılmaz, sadece cesarete dönüştürülür ve korkulardan özgürleşilir.

 • KORKU FARKINDALIĞI
 • YANILGININ ANLAŞILMASI
 • CESARET ANLAYIŞI
 • ÖZGÜR YAŞAM

Öfkeyi Dönüştürmek

Öfkenin fiziksel ve psikolojik kaynakları Öfkeyi Dönüştürme Sanatı programı boyunca ele alınır ve negatiflerden arındırılır.

 • Öfkenin farkında olma
 • öfkenin doğru ifadesi
 • GERGİNLİĞİN GİDERİLMESİ
 • MERHAMET ANLAYIŞI

Kök Enerji Merkez Çalışması

Özgüvenin Geliştirilmesi

Yapılan çalışmalar sayesinde bireyin kendine olan özgüveni ve dünyaya olan güveni artar, korkulardan özgürleşilir, doğal yaşam akışına uyum ve çevre ile ilişkilere karşı derin ve pozitif anlayış gelişir. Yaşam dengeli, neşeli ve doğal olur.

Kök enerji mekrezi kuyruksokumu bölgesinde yer alır ve bu bölgedeki organların fonksiyonları ile ilgilidir. Bu enerji merkezi insanın toprakla olan bağıdır ve merkezin temel psikolojik işlevi; özgüven ve fiziksel gerçeklikle baş edebilme iradesidir. Tüm temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik eylemler bu merkez tarafından desteklenir.

Bu merkezin doğru çalışması bireye kendi kimliği hakkında daha güçlü ve güvende hissetirir. Kişi ayaklarının yere bastığını duyumsar, dengelenir ve bedeninde rahat hisseder. Yapılan çalışmalar sayesinde bireyin kendine olan özgüveni ve dünyaya olan güveni artar, korkulardan özgürleşilir, doğal yaşam akışına uyum ve çevre ile ilişkilere karşı derin ve pozitif anlayış gelişir. Yaşam dengeli, neşeli ve doğal olur.

Özgüven
Denge
Korkulardan Özgürleş
Yaşama uyum sağla

Pelvis Enerji Merkezi Çalışması

Yaratıcılığın Geliştirilmesi

Kendini özgürce ifade eden birey yaratıcılığını ortaya koyar ve bütünlük içinde hareket eder. Hayat sevinç, coşku ve hoşnutlukla dolu olur.

Pelvis enerji merkezi insanın kendini değerli görmesini, yaratıcılık potansiyelini ve başka insanlara olan dostça yaklaşımını etkiler. Aynı zamanda bu merkez cinsel organlar aracılığıyla haz almayı sağlar. Fiziksel düzeyde de pelvis bölgesiyle ilişkili olan pelvis enerji merkezinin sağlıklı çalışması bölgedeki organlarında fonksiyonlarını olumlu etkiler.

Pelvis Enerji Merkezi Çalışması bu merkezin dengeli çalışmasını, kişinin daha esnek, daha yaratıcı bir yaşam sürmesini sağlar. Duyarlı ve saygılı insan ilişkileri kurulur, cinsel yaşantısı dengeli ve huzurlu olur. Kendini özgürce ifade eden birey yaratıcılığını ortaya koyar ve bütünlük içinde hareket eder. Hayat sevinç, coşku ve hoşnutlukla dolu olur.

Yaratıcılık
Sevinç ve coşku
Sağlıklı cinsellik
Huzurlu insan ilişkileri

Karın Enerji Merkezi Çalışması

Kararlılığın Geliştirilmesi

Yapılan çalışmalar kişinin öfke, stres kontrolünü sağlamasına korku, umutsuzluk ve depresyondan özgürleşmesine yardımcı olur ve farkındalık gelişir.

Göbek deliği bölgesinde yer alan karın enerji merkezi içsel güç ve kararlılığı destekleyen önemli bir merkezdir. Bulunduğu bölgedeki organlarla ilgili olarak, sindirim ve gıda metabolizmasında, karaciğer ve pankreas fonksiyonlarında işlev görür. Bu merkez kişiye dinamiklik verir, kişi kendine güvenir ve irade sahibi olur. Yapılan çalışmalar ile enerji merkezinin arındırılması, fiziksel fonksiyonların düzene girmesinin yanı sıra kişinin içsel tutumuyla ilgili faydalar sağlar.

Günlük yaşamda yaşanan stres, duygusal şoklar, öfke ve gerilim bu merkezi etkiler.

Yapılan çalışmalar kişinin öfke, stres kontrolünü sağlamasına korku, umutsuzluk ve depresyondan özgürleşmesine yardımcı olur ve farkındalık gelişir.

İçsel Güç
Kararlılık
Öfke Kontrolü
Stres Yönetimi

Göğüs Enerji Merkezi Çalışması

Saf Sevginin Geliştirilmesi

Bu merkezin büyük bir dönüştürme, iyileştirme ve yenileme potansiyeli vardır. Yapılan çalışmalarda kişi kendini şifalandırır ve yenilenir.

Kalp hizasında yer alan göğüs enerji merkezi kayıtsız şartsız aşkın merkezidir. Bu merkezin tam çalışması ve bilincin bu enerji merkezine yükselmesi halinde tüm evren ve tüm canlı varlıkların bütünlüğü algılanır ve kardeşlik duygusu gelişir, evrensel tahammül algılanır. Birey yaşamı sevgiyle kabullenir, şefkat ve anlayış geliştirir. Bu merkezin büyük bir dönüştürme, iyileştirme ve yenileme potansiyeli vardır.

Şifa ve yenilenme

Saf ve koşulsuz sevgi
Şefkat ve anlayış
Şifa ve yenilenme
Evrensel anlayış

Stres Yönetimi

Stres Yönetimi çalışmaları stresin sinirsel ve bedensel gerilimlerini pratik teknikler aracılığıyla yatıştırır ve esneklik kazandırır.

Hemen hemen her insanın yaşadığı diğer bir durum ise stres ve devamında yaşanan psikolojik, sinirsel ve bedensel gerilimlerdir. Stres Yönetimi çalışmaları stresin sinirsel ve bedensel gerilimlerini pratik teknikler aracılığıyla yatıştırır ve esneklik kazandırır. Stres hakkında farkındalık kazanan birey hayatında strese sebep olan olayların kaynağına iner ve stresi yönetmeyi öğrenir. Kendi seçimlerinin, kararlarının ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenir ve başına gelenleri kabullenip anda kalmayı başarır. Duygu ve düşünce kontrolü ile bedende ve psikolojide gerilim yaratan olumsuz düşüncelerin farkında varıp olumlu düşünceler ve duygular ile hayatına yeni bir sayfa açar.

GERİLİMİN YATIŞMASI
ANDA KALMAK
DOĞAL OLMAK
FARKINDALIK

Depresyondan Özgürleşme Sanatı

Depresyondan Özgürleşme Sanatı programının düzenli yapılması ile depresyonun duygusal, bilişsel ve bedensel etkilerinden özgürleşilip daha mutlu ve dengeli bir yaşam sürülür.

Günümüzün yaygın teşhislerinden biri olan depresyon bireylerde mutsuzluk, duygusal gerilimler, uyku ve iştah bozuklukları, değersiz hissetme, özgüven eksikliği gibi bir çok negatif duruma yol açıyor. Bu çalışmalarda ise depresyona sebep olan kaynaklar ortadan kaldırılır, kişide farkındalık yaratılır, depresyonun vücutta etkilediği bölgeler özel olarak çalıştırılır ve sinirsel, hormonal sistemler dengeye girer. Depresyondan Özgürleşme Sanatı programının düzenli yapılması ile depresyonun duygusal, bilişsel ve bedensel etkilerinden özgürleşilip daha mutlu ve dengeli bir yaşam sürülür.

DEĞERLİ HİSSETME
FARKINDALIK VE ÖZGÜVEN
OLUMLU DÜŞÜNME
MUTLU VE DENGELİ YAŞAM

Korkuyu Yenmek

Bu çalışmalar ile korku baskılanmaz, yok edilmeye çalışılmaz, sadece cesarete dönüştürülür ve korkulardan özgürleşilir.

Korkuları Aşma Sanatı programı ile birey korkunun gerçek olmadığını, bir sis ve yanılgı olduğunu idrak eder. Kişi korkularının farkına varır ve onların ötesine geçer. Toplum tarafından, çocukluktan empoze edilmiş yapay korku unsurlarının farkına varır ve öz doğasında var olan korkusuzluk/cesaret ile tanışır. Cesaret doğal bir histir. Korku ise dönüşmüş cesarettir. Bu çalışmalar ile korku baskılanmaz, yok edilmeye çalışılmaz, sadece cesarete dönüştürülür ve korkulardan özgürleşilir.

KORKU FARKINDALIĞI
YANILGININ ANLAŞILMASI
CESARET ANLAYIŞI
ÖZGÜR YAŞAM

Öfkeyi Dönüştürmek

Öfkenin fiziksel ve psikolojik kaynakları Öfkeyi Dönüştürme Sanatı programı boyunca ele alınır ve negatiflerden arındırılır.

Öfke her ne kadar doğal ve insani bir duygu olsa da yoğun, yıkıcı ve yıpratıcı etkilerinden, kişiye ve başkalarına verdiği zararlardan dolayı dönüştürülmesi gereken bir duygudur. Çalışmaların güçlü etkisi ile birey kendinde öfkeye sebep olan olaylara farklı bir gözle bakar ve öfkeyi en azından daha doğru bir şekilde ifade etmeyi öğrenir. Düzenli uygulama ile öfke patlamaları yaşanmadan, kişi öfkenin farkına varır ve nefes kontrolü ile farkındalık ışığı sayesinde öfkeyi merhamete dönüştürür. Öfkenin fiziksel ve psikolojik kaynakları Öfkeyi Dönüştürme Sanatı programı boyunca ele alınır ve negatiflerden arındırılır.

Öfkenin farkında olma
öfkenin doğru ifadesi
GERGİNLİĞİN GİDERİLMESİ
MERHAMET ANLAYIŞI
EN